En aquest apartat trobaràs un recull de recursos i informacions d’interès per al sector ambiental. El contingut està agrupat en quatre grans apartats: estudis i informes; dades i indicadors de referència; sector ambiental i mercat laboral.

SECCIONS

Estudis i Informes

Visitar

Dades i Indicadors de Referència

Visitar

Sector Ambiental

Visitar

Mercat Laboral

Visitar

Mapa de soroll de Barcelona

 

Veure

Pol·len

Veure

European air quality index

Veure

Llista de superacions i informes anuals de l’ozó troposfèric a Catalunya

Veure

[/fusion_text]

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)

Veure

Índex Català de Qualitat de l’Aire

Veure

Anàlisi anual dels models de qualitat de l’aire

Veure

L’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya i altres publicacions

Veure

[/fusion_text]

Estadístiques Aigua

 

Veure

[/fusion_text]

Estadístiques

 

Veure

Indicadors i estadístiques de mobilitat

Veure

Indicadors de les activitats de control oficial i altres actuacions de Protecció de la Salut

Veure

Catàlegs de Paisatge de Catalunya

Veure

Banc de dades de biodiversitat de Catalunya

Veure

Estadístiques Gestió Forestal

Veure

Estadístiques Espais Naturals

Veure

Estadístiques sobre empresa i avaluació ambiental

Veure

Dades del Medi Ambient a Catalunya 2018

Veure

Clima Catalunya

Veure

Estadístiques sobre Energia

Veure

Estadístiques sobre Canvi Climàtic

Veure

Mapa de sòls de Catalunya

Veure