En aquest apartat trobaràs un recull de recursos i informacions d’interès per al sector ambiental. El contingut està agrupat en quatre grans apartats: estudis i informes; dades i indicadors de referència; sector ambiental i mercat laboral.

SECCIONS

Estudis i Informes

Visitar

Dades i Indicadors de Referència

Visitar

Sector Ambiental

Visitar

Mercat Laboral

Visitar

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Veure

Contaminació lluminosa a l’AMB

Veure

Contribution of Ecosystem Services to Air Quality and Climate Change Mitigation Policies: The Case of Urban Forests in Barcelona

Veure

Efectes del canvi climàtic en el cicle de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona

Veure

Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020

Veure

Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

Veure

Manual municipal de recollida selectiva

Veure

Guia per a l’elaboració d’un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries

Veure

Pla per la Justícia de gènere

Veure

Ordenances municipals per a una transició energètica

Veure

El dret ambiental a Catalunya

Veure

Guía APIA de Legislación Ambien

Veure

Mobilitat i gènere a la ciutat de Barcelona

Veure

Dones, mobilitat, temps i ciutats (2010)

Veure

El aire que respiras (2018) Observatorio Salud y Medio Ambiente

Veure

El medi ambient i la salut. Qualitat de l’aire, contaminació química, soroll i radiacions

Veure

Ordenació i gestió del paisatge a Europa

Veure

Adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran: riscos i oportunitats

Veure

Els corredors verds urbans

Veure

Informe sobre l’economia circular

Veure

Tendencias de ecoinnovación – Sector logístico

Veure

Informe de oportunidades para una logística de última milla sostenible

Veure

Estratègia catalana d’ecodisseny

Veure

Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat

Veure

Un DHC consolidat – Una solució intel·ligent per a un entorn sostenible

Veure

Xarxa fred i calor 22@ (any 2007)

Veure

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Veure

El canvi climàtic a Catalunya
Resum executiu del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Veure

Mesures d’adaptació al canvi climàtic des del punt de vista legal i de diversos sectors econòmics

Veure

Pla Clima BCN 2018-2030

Veure

Anàlisi dels plans d’adaptació al canvi climàtic

Veure

Butlletí anual d’indicadors climàtics (any 2014)

Veure