L’Observatori Ambiental de Catalunya és un projecte impulsat pel Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) amb l’objectiu de donar visibilitat al coneixement que es genera al sector ambiental.

L’Observatori vol ser un recull dels estudis i informes que es publiquen sobre el medi ambient a Catalunya, accessible de manera gratuïta a tota la ciutadania. A més, també funcionarà com a repositori d’empreses i entitats ambientals, així com de professionals del sector.

El coneixement de la realitat ambiental és una necessitat clau per a què tots els agents implicats (sector acadèmic, teixit empresarial, administracions i ciutadania) puguin avançar cap a l’objectiu d’una societat més sostenible. Amb l’Observatori, volem agrupar i generar informació de valor per posar-la a disposició dels ciutadans, el teixit empresarial, les administracions i totes les organitzacions interessades en els temes ambientals per millorar-ne el seu coneixement i difusió, sempre amb solvència i robustesa científica.

L’Observatori Ambiental de Catalunya vol esdevenir un recurs de referència a l’hora de conèixer l’estat del medi ambient a la ciutat de Barcelona, a la seva àrea Metropolitana i a la resta de Catalunya. Amb el format d’una plataforma web d’ús públic i obert, contindrà un recull dels diversos informes, projectes, estudis, treballs de recerca, notícies, etc. de rellevància en l’àmbit del medi ambient de la ciutat de Barcelona, i de Catalunya, que es guardaran en un repositori d’informació, que sempre serà accessible per part dels visitants.

La informació ambiental engloba l’estat de l’aire, l’aigua, el sòl, la terra, els paisatges i espais naturals, inclosos els aiguamolls i les platges, la diversitat biològica; les substàncies contaminants, el foment de les energies renovables, soroll, residus, emissions o abocaments que puguin afectar el medi ambient. L’accés a la informació ambiental està regulat per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. La ciutadania té el dret de rebre informació ambiental per qualsevol canal sol·licitat, o bé la pot consultar a través de la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de poder gaudir d’un medi ambient saludable i complir el deure de respectar-lo i protegir-lo. A través del següent enllaç, es tindrà accés a tota la informació relativa al dret d’accés a la información ambiental.