En aquest apartat trobaràs un recull de recursos i informacions d’interès per al sector ambiental. El contingut està agrupat en quatre grans apartats: estudis i informes; dades i indicadors de referència; sector ambiental i mercat laboral.

SECCIONS

Principals estudis i informes elaborats per organismes de referència al sector ambiental.

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Veure

El canvi climàtic a Catalunya
Resum executiu del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Veure

Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020

Veure

Catàlegs de Paisatge de Catalunya

Veure

Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

Veure

Informe sobre l’economia circular

Veure

Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat

Veure

Ordenació i gestió del paisatge a Europa

Veure

Manual municipal de recollida selectiva
Porta a Porta a Catalunya

Veure

Mesures d’adaptació al canvi climàtic des del punt de vista legal i de diversos sectors econòmics

Veure

Ordenances municipals per a una transició energètica

Veure

El dret ambiental a Catalunya

Veure

Contaminació lluminosa a l’AMB

Veure

Efectes del canvi climàtic en el cicle de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona

Veure

Guía APIA de Legislación Ambiental

Veure

Adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran: riscos i oportunitats

Veure

Tendencias de ecoinnovación – Sector logístico

Veure

Estratègia catalana d’ecodisseny

Veure

Pla Clima BCN 2018-2030

Veure

Els corredors verds urbans

Veure

Anàlisi dels plans d’adaptació al canvi climàtic

Veure

Butlletí anual d’indicadors climàtics (any 2014)

Veure

Un DHC consolidat – Una solució intel·ligent per a un entorn sostenible

Veure

Xarxa fred i calor 22@ (any 2007)

Veure

Contribution of Ecosystem Services to Air Quality and Climate Change Mitigation Policies: The Case of Urban Forests in Barcelona

Veure

Informe de oportunidades para una logística de última milla sostenible

Veure
Consulta els indicadors bàsics de referència

Índex Català de la Qualitat de l’Aire

Veure

Punt d’Informació Aerobiològica, nivells actuals dels principals pòl·lens i espores

Veure

Carboweb, eina de càlcul de petjada de carboni de l’AMB

Veure
En aquesta secció recollim els diferents documents elaborats pel COAMB que reflecteixen l’estat del mercat laboral ambiental.

Estudis d’Inserció laboral dels ambientòlegs

Observatori del mercat ambiental

Document informatiu sobre atribucions professionals dels ambientòlegs