En aquest apartat trobaràs un recull de recursos i informacions d’interès per al sector ambiental. El contingut està agrupat en quatre grans apartats: estudis i informes; dades i indicadors de referència; sector ambiental i mercat laboral.

SECCIONS

En aquesta secció recollim els diferents documents elaborats pel COAMB que reflecteixen l’estat del mercat laboral ambiental.

Estudis d’Inserció laboral dels ambientòlegs

Observatori del mercat ambiental

Document informatiu sobre atribucions professionals dels ambientòlegs